Từ 22-5 bỏ lệ phí gia hạn hộ chiếu

Từ ngày 22-5, Thông tư 25/2021 (thay thế Thông tư 219/2016) của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam chính thức có hiệu lực. 

Thông tư này đã bổ sung thêm các trường hợp được miễn lệ phí khi làm hộ chiếu.

So với Thông tư 219/2016 trước đó, Thông tư 25/2021 bổ sung thêm quy định miễn lệ phí cấp hộ chiếu đối với ba trường hợp sau: Người Việt Nam ở nước ngoài có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu; người Việt Nam ở nước ngoài phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân nhưng không có hộ chiếu; những trường hợp vì lý do nhân đạo.

Ngoài ra, theo Thông tư 25/2021 thì mức lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chip điện tử và hộ chiếu không gắn chip điện tử) vẫn được thu theo mức cũ.

Cụ thể, lệ phí cấp mới là 200.000 đồng/lần cấp; cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất là 400.000 đồng/lần cấp. Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự là 100.000 đồng/lần cấp.

Riêng lệ phí gia hạn hộ chiếu đã bị bãi bỏ (hiện hành Thông tư 219/2016 quy định lệ phí gia hạn hộ chiếu là 100.000 đồng/lần cấp).