Từ nay đến cuối năm sẽ thanh tra các dự án xây dựng khu đô thị mới

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ trọng tâm của ngành là thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án xây dựng khu đô thị mới của các tổ chức kinh tế. 

Cùng với đó cũng sẽ thanh tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các cơ sở và cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông Cầu và Nhuệ - Đáy. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động thăm dò và khai thác nước khoáng tại một tỉnh miền Bắc và miền Trung. Cùng với đó, kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Cũng theo Bộ TN&MT, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã thực hiện trên 1.000 cuộc thanh kiểm tra. Riêng Bộ TN&MT đã tiếp nhận, phân loại và xử lý trên 1.700 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó đơn thuộc lĩnh vực đất đai chiếm 98%. Cùng với đó, Bộ đã tiếp nhiều đoàn khiếu kiện đông người đến từ nhiều địa phương.

                                                                                                         HOÀNG VÂN 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm