Tư vấn chung tuyến metro số 1 ‘dọa’ ngưng cung cấp dịch vụ

Báo cáo hàng loạt khó khăn

Theo MAUR, một số khó khăn, vướng mắc cần khẩn trương giải quyết trước mắt là phụ lục hợp đồng số 19 – Hợp đồng Tư vấn chung. Cụ thể, theo hợp đồng ban đầu, Liên danh NIPT thực hiện các công việc Tư vấn chung của dự án với tổng thời gian thực hiện là 132 tháng theo từng giai đoạn.

Các giai đoạn nói trên gồm: Giai đoạn thiết kế làm rõ thiết kế cơ sở và lập hồ sơ thầu; giai đoạn đấu thầu; Giai đoạn sau hợp đồng (rà soát thiết kế và giám sát xây dựng); Giai đoạn Bảo trì; Giai đoạn tư vấn bảo trì.

metro-so-1

MAUR có nhiều kiến nghị để gỡ vướng cho tuyến metro số 1.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng Tư vấn chung có nhiều vướng mắc, phát sinh, nên chủ đầu tư phải ký 18 Phụ lục hợp đồng phát sinh nhằm đảm bảo tiến độ và công việc của dự án. Tổng thời gian thực hiện của hợp đồng gốc được lập trên tiến độ tổng thể được UBND TP phê duyệt vào năm 2007.

Khi thực hiện, dự án gặp phải những khó khăn, vướng mắc khách quan và chủ quan nên thời gian hoàn thành dự án kéo dài đến quý IV-2021. Tuy nhiên, kinh phí còn lại của Hợp đồng Tư vấn chung sau khi thanh toán đến Phụ lục hợp đồng số 18 là không đủ để thực hiện việc kéo dài giai đoạn sau hợp đồng và cho công việc phát sinh ngoài hợp đồng.

Do đó, MAUR cho rằng cần thiết phải tiếp tục bổ sung chi phí để thực hiện phát sinh cho phụ lục hợp đồng số 19, do quá trình đàm phán phụ lục hợp đồng số 19 bị kéo dài từ năm 2017 đến năm 2019 nhưng vẫn chưa hoàn tất. Trong khi khối lượng công việc của dự án là rất lớn, cần phải được tư vấn chung xử lý một cách liên tục.

Việc chưa ký kết phụ lục hợp đồng số 19 đã gây khó khăn cho việc thanh toán Hợp đồng Tư vấn chung (thiếu cơ sở pháp lý để thanh toán và xử lý các vấn đề khác thuộc dự án). Trước khó khăn đó, Tư vấn chung đã nhiều lần phát hành thông báo tạm ngừng cung cấp dịch vụ trong thời gian chờ hoàn tất công tác đảm phán ký kết Phụ lục nói trên.

Ngày 7-4, UBND TP đã chấp thuận cho MAUR được thương thảo, ký kết biên bản ghi nhớ với Liên danh NPT để gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ, công việc Tư vấn chung đến hết ngày 30-6. Trên cơ sở đó, MAUR và Liên danh NJPT đã ký kết Biên bản ghi nhớ số 8. Đến nay, công tác thương thảo đàm phán phụ lục Hợp đồng số 19 đã cơ bản hoàn tất.

Đối với gói thầu “Tư vấn đấu thầu gói thầu Tư vấn đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống” MAUR đã báo cáo UBND TP các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện liên quan đến gói thầu.

Cụ thể, ngày 16-8, UBND TP đã phê duyệt gói thầu với giá trị gói thầu là hơn 125 triệu đồng (xác định bằng tỷ lệ % theo quy định của Bộ xây dựng) và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là Quý III và Quý IV-2019. Sau khi được phê duyệt, MAUR đã tổ chức đăng tải thông tin gói thầu trên mạng đấu thầu quốc gia theo quy định nhưng không nhận được sự quan tâm tham gia của bất kỳ đơn vị nào.

Để đảm bảo tiến độ dự án, MAUR đã tiến hành lập và phê duyệt dự toán điều chỉnh của gói thầu với giá trị là hơn 487 triệu đồng và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh.

Theo đó, Sở KH&ĐT cũng đã thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh”, trong đó thống nhất nội dụng trình của MAUR đối với điều chỉnh giá trị gói thầu.

Hiện Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao Sở KH&ĐT chủ trì làm việc với Trung tâm Tư vấn đấu thầu và hỗ trợ đầu tư và các cơ quan có liên quan để nghiên cứu, tham mưu lựa chọn phương thức phù hợp nhất để áp dụng lập và xác định giá trị dự toán của gói thầu, đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành và tiến độ chung của dự án. 

Tiếp tục ký biên bản ghi nhớ

Trước những khó khăn trên, MAUR kiến nghị tới Thành ủy, UBND TP giải quyết những vướng mắc hiện nay.

Cụ thể, về phụ lục hợp đồng số 19 – Hợp đồng Tư vấn chung: Trong thời gian chuẩn bị ký kết Phụ lục Hợp đồng số 19 thì các nhiệm vụ, công việc của Tư vấn chung NJPT vẫn phải được đảm bảo liên tục thực hiện như xem xét thiết kế, giám sát thi công. Đặc biệt là xác nhận nghiệm thu khối lượng để tiến hành thanh toán cho các nhà thầu thi công chính của dự án.

MAUR cho biết để có thể thực hiện các công tác này một cách liên tục không bị gián đoạn để đảm bảo tiến độ của dự án, cần có pháp lý để Liên danh Tư vấn NPT thực hiện công việc.

METRO-SO-1

MAUR kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương cho phép MAUR Tư vấn chung NJPT tiếp tục ký kết Biên bản ghi nhớ để đảm bảo pháp lý. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Theo đó, MAUR kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương cho phép MAUR Tư vấn chung NJPT tiếp tục ký kết Biên bản ghi nhớ để đảm bảo pháp lý cho Tư vấn chung NJPT thực hiện công việc đến hết ngày 30-10, trong khi chờ ký kết Phụ lục Hợp đồng số 19.

Đối với gói thầu “Tư vấn đấu thầu gói thầu Tư vấn đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống”: Cần rút kinh nghiệm đối với công tác đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống của tuyến đường sắt đô thị số 2A Hà Nội (Cát Linh - Hà Đông), Tư vấn đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống cần sớm được lựa chọn và tham gia dự án càng sớm càng tốt.

Theo kế hoạch, MAUR dự kiến hoàn tất công tác tuyển chọn Tư vấn đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống vào tháng 2-2020. Do đó, cần thiết phải lựa chọn ngay Tư vấn đấu thầu để triển khai thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm