Tuần này Quốc hội bàn sửa nhiều luật

Những dự luật được sửa đổi bao gồm Luật Tố cáo, Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Luật Du lịch (sửa đổi); Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Quốc hội cũng sẽ dành một ngày để thảo luận về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.

Đặc biệt, vào ngày 1-6, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sau đó các đại biểu sẽ thảo luận ở tổ về nội dung trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm