Tuyến metro TP.HCM: Vướng mắc nội dung hợp đồng vay vốn

Theo đó, UBND TP kiến nghị Bộ Tài chính đề xuất giá trị hợp đồng vay tạm thời sử dụng giá trị thiết bị được duyệt theo quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư. Cụ thể, đối với dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) giá trị hợp đồng vay lại là giá trị mua sắm thiết bị được duyệt trong Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 6-4-2007 hơn 5.000 tỉ đồng (tương đương hơn 327 triệu USD).

Đối với dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) giá trị hợp đồng vay lại là giá trị mua sắm thiết bị được duyệt trong Quyết định số 4474/QĐ-UBND ngày 11-10-2010 là 5.198 tỉ đồng (tương đương 273,6 triệu USD). Theo đó, giá trị cho vay lại sẽ được điều chỉnh bằng phụ lục hợp đồng sau khi tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án được thông qua.

Theo UBND TP, ngày 14-7-2017, UBND TP đã thực hiện ký kết hợp đồng cho vay lại vốn vay của chính phủ Nhật Bản áp dụng cho Hiệp định vay VN11-P7 số 18/2017/BTC-QLN tài trợ cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên với nội dung: “Trị giá cho vay lại là tổng số vốn thực rút theo hiệp định vay quy ra đồng yen Nhật (JPY) để chi cho hạng mục mua sắm thiết bị của dự án theo thông báo rút vốn của JICA”.

Bộ Tài chính cũng có Công văn số 3376/BTC-QLN ngày 14-3-2017 trình Thủ tướng, kiến nghị trong điều kiện chưa xác định được chính xác số tiền cho vay lại, đề xuất Thủ tướng giao Bộ Tài chính ký hợp đồng cho vay lại với UBND TP.

Theo đó, giá trị cho vay lại là “tổng số vốn thực rút từ hiệp định vay quy ra đồng yen Nhật (JPY) để chi cho hạng mục mua sắm thiết bị của dự án theo thông báo rút vốn của JICA” và đã được Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chấp thuận. Vì thế, hiện nay hợp đồng vay vẫn gặp vướng mắc về nội dung xác định trị giá phần vay lại.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm