TP.HCM: Giảm tải án hành chính từ việc xét xử trực tuyến

TP.HCM: Giảm tải án hành chính từ việc xét xử trực tuyến

(PLO)- Tiếp nối việc tổ chức thành công các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại trực tuyến án hành chính. Việc triển khai xét xử trực tuyến án này sẽ góp phần giải quyết lượng án “khủng” cho đơn vị thụ lý giải quyết.