UNCLOS 40 năm còn nguyên giá trị pháp lý

UNCLOS 40 năm còn nguyên giá trị pháp lý

(PLO)- Giới quan sát đồng ý rằng sự ra đời của UNCLOS đã giúp quy chỉnh hóa cách hành xử và tranh chấp của các quốc gia trong những vấn đề liên quan tới biển, đại dương.