Ưu tiên phát triển khu đô thị mới vùng ven

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 27/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành chính sách quản lý phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, bền vững, thân thiện với môi trường, có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của các đô thị.

Hoàn thiện khung pháp lý và các công cụ quản lý để kiểm soát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch.

Ưu tiên phát triển khu đô thị mới ven các đô thị để giảm tải cho khu vực trung tâm TP. Xây dựng trình Quốc hội ban hành trước năm 2019 các luật về quản lý phát triển đô thị, về kiến trúc và về cấp nước...

1 góc Thành phố mới Bình Dương, Ảnh: Internet

1 góc thành phố mới Bình Dương. Ảnh: Internet

Ngoài ra, Chính phủ cũng giao Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng đề án xây dựng đội ngũ luật sư và các chuyên gia pháp luật quốc tế có đủ trình độ, năng lực và kinh nghiệm phục vụ giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế.

Giao Bộ KH&ĐT không cấp phép các dự án tiêu tốn nhiều năng lượng, khai thác khoáng sản không gắn với chế biến sâu, lãng phí tài nguyên, sử dụng công nghệ lạc hậu, có nguy cơ cao về gây ô nhiễm môi trường.

Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải thực hiện đúng kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước một cách công khai, minh bạch; các doanh nghiệp cổ phần hóa phải đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán trong thời hạn một năm từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu.

Những vụ vận chuyển ma túy bị cáo nói 'không biết'

Những vụ vận chuyển ma túy bị cáo nói 'không biết'

(PLO)- Nhiều vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, bị cáo khăng khăng không biết đó là ma túy, chỉ "giao giùm", "cầm hộ"... nhưng căn cứ vào chứng cứ khách quan, cơ quan tố tụng vẫn truy tố và kết án ở mức cao nhất.