Từ khóa:

#văn bản quy phạm pháp luật
Tìm thấy 82 kết quả
Bộ Xây dựng giới thiệu những điểm mới Nghị định 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/6/2023

Những điểm mới Nghị định 35/2023 trong lĩnh vực xây dựng

(PLO)- Nghị định 35 quy định về việc kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng; quy định về nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng. 
Không để nợ đọng văn bản sang Chính phủ khóa mới

Không để nợ đọng văn bản sang Chính phủ khóa mới

(PLO)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết lượng văn bản quy phạm pháp luật cần phải ban hành hướng dẫn thi hành trong nhiệm kỳ này còn nhiều, nếu các bộ trưởng không quan tâm thì sẽ chuyển thành nợ cho Chính phủ khóa sau.
Quy định mới có hiệu lực từ tháng 6

Quy định mới có hiệu lực từ tháng 6

(PLO)- Quy định mới về tuyển sinh đại học 2020, cưỡng chế thi hành án thương mại, bãi bỏ một số văn bản do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành… bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6.