Vẫn còn một quận vướng bàn giao mặt bằng metro 2

Cụ thể, theo báo cáo mới nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố, đến nay công tác bồi thường của 5 quận (1, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú) tuyến metro số 2 cơ bản hoàn tất thủ tục ban hành quyết định bồi thường (trong đó Quận 1, Tân Bình, Tân Phú đạt 100%). Riêng UBND 3 hiện nay chỉ mới dự thảo phương án lấy ý kiến người dân do còn vướng hệ số điều chỉnh giá đất.

Về việc này, Sở TN&MT có công văn ngày 3-12-2020 về phương án hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, trình UBND TP xem xét, quyết định.

Tiếp theo đó, Văn phòng UBND TP có công văn ngày 15-12-2020, đề nghị Sở TN&MT rà soát, báo cáo pháp lý xác định và phê duyệt lại giá đất tại dự án theo đúng kết luận của Hội đồng thẩm định giá đất ngày 20-3-2020. Trường hợp cần đảm bảo cơ sở pháp lý để xác định và phê duyệt lại giá đất thì sở cần báo cáo, trình Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố thẩm định, trước khi trình UBND TP.

Đến 19-1 năm nay, Văn phòng UBND TP có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình, trong đó có giao Sở TN&MT khẩn trương tổng hợp báo cáo những khó khăn, vướng mắc liên quan việc thẩm định, phê duyệt hệ số giá đất dự án trên địa bàn quận 3.

Đồng thời, Sở TN&MT phối hợp Tổ Giúp việc TP đề xuất phương án xử lý, trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố để xem xét, quyết định.

“Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sở kiến nghị Ban Giám đốc Sở chỉ đạo Phòng Kinh tế đất tiếp tục bám sát, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ của phòng”, văn bản Sở TN&MT nêu.

Dự án metro 2 đi qua 6 quận: 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú có tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 250.000 m2 với 603 trường hợp bị ảnh hưởng. Hiện 450 trường hợp đã giao đất, đạt tỷ lệ gần 75%. Quận 3 có 113 trường hợp bị giải tỏa, trong đó, mới chỉ có 37 hộ đến tháng 11 đã giao đất.