Huế tái hiện lộng lẫy lễ Nguyên đán triều Nguyễn  - ảnh 1
Ngày 2-2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tái hiện sân khấu hóa lễ Nguyên đán thời Nguyễn. Ảnh: NGUYỄN DO

Huế tái hiện lộng lẫy lễ Nguyên đán triều Nguyễn  - ảnh 2
Nguyên đán là một nghi lễ triều hội của triều Nguyễn, tổ chức vào ngày mồng một Tết với nghi thức thiết Đại triều ở điện Thái Hòa và thiết Thường triều ở điện Cần Chánh. Ảnh: NGUYỄN DO

Huế tái hiện lộng lẫy lễ Nguyên đán triều Nguyễn  - ảnh 3
Đầu tiên là những nghi thức Đại triều ở sân Đại triều và điện Thái Hòa. Nhà vua xa giá từ điện Cần Chánh, ra Đại Cung Môn và lên điện Thái Hòa để thân hành chứng lễ… Ảnh: NGUYỄN DO

Huế tái hiện lộng lẫy lễ Nguyên đán triều Nguyễn  - ảnh 4
Trong buổi lễ, các quan sẽ dâng biểu chúc mừng nhà vua. Các quan truyền chỉ ban ân của vua trong dịp Nguyên đán với các nghi thức trang nghiêm… gắn với các tiết mục Đại nhạc, Tiểu nhạc. Ảnh: NGUYỄN DO

Huế tái hiện lộng lẫy lễ Nguyên đán triều Nguyễn  - ảnh 5
Sau đó, vua đã rời khỏi điện Thái Hòa về lại điện Cần Chánh để tiếp tục các nghi thức Nguyên đán. Tại đây, các hoàng đệ và hoàng tử nhỏ tuổi, các thân công, hoàng tử sẽ lạy mừng vua. Tiếp đó là phần tuyên chỉ ban yến tiệc và thưởng xuân của nhà vua… Ảnh: NGUYỄN DO

Huế tái hiện lộng lẫy lễ Nguyên đán triều Nguyễn  - ảnh 6
Cuối cùng là các cuộc yến tiệc do vua ban sẽ diễn ra ở điện Cần Chánh và Tả Vu, Hữu Vu, Tả Đãi Lậu Viện, Hữu Đãi Lậu Viện. Ảnh: NGUYỄN DO

Huế tái hiện lộng lẫy lễ Nguyên đán triều Nguyễn  - ảnh 7
Lễ Nguyên đán thời Nguyễn sẽ được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tái hiện dưới hình thức sân khấu hóa thực cảnh bằng thủ pháp đồng hiện. Có nghĩa là toàn bộ 2 nội dung của cả 2 lễ đều được dàn dựng tại 1 địa điểm là điện Thái Hòa, vừa phù hợp với thực tế (vì không còn điện Cần Chánh). Ảnh: NGUYỄN DO

Huế tái hiện lộng lẫy lễ Nguyên đán triều Nguyễn  - ảnh 8
Việc sân khấu hóa các nghi lễ này vừa phù hợp với việc phục vụ du lịch (tái hiện này không phục dựng, phục hồi lễ Nguyên đán một cách nguyên bản vì nhiều điều kiện không cho phép cũng như không phù hợp yêu cầu thực tế). Ảnh: NGUYỄN DO

Huế tái hiện lộng lẫy lễ Nguyên đán triều Nguyễn  - ảnh 9
Dưới hình thức sân khấu hóa thực cảnh, nghi lễ này được tái hiện nhằm phát huy cả di sản vật thể và phi vật thể, đồng thời giới thiệu về những nét đẹp truyền thống gắn với Tết cung đình thuở xưa, trên hết là tinh thần nhân văn của tiền nhân. Ảnh: NGUYỄN DO