Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết - ảnh 1

Đường hoa Nguyễn Huệ tết Đinh Dậu 2017.

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết - ảnh 2
Những cây mai vàng khoe sắc giữa đường hoa.

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết - ảnh 3
Búp sen khoe sắc cùng rừng hoa.

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết - ảnh 4
Khu nhạc nước ở đường hoa Nguyễn Huệ.

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết - ảnh 5
Cây cầu... bông.

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết - ảnh 6
Mâm ngũ quả giữa đường hoa.

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết - ảnh 7

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết - ảnh 8
Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết - ảnh 9

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết - ảnh 10

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết - ảnh 11
Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết - ảnh 12

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết - ảnh 13

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ khoe sắc sáng 30 tết - ảnh 14

Hoa vàng đẹp lung linh dưới ánh xuân.