Viên chức và người lao động khác nhau như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập còn người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận.

Mới đây tôi nhận được quyết định viên chức từ đơn vị nơi tôi đang làm việc. Tuy nhiên, trong cơ quan tôi hiện cũng đang nhiều người làm việc theo chế độ hợp đồng. Vậy viên chức và người lao động (NLĐ) khác nhau như thế nào?

Bạn đọc Nguyen Minh (TP.HCM)

Luật sư Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:

Khoản 1, Điều 3 bộ Luật Lao động 2019 quy định người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

Còn viên chức được định nghĩa theo Điều 2 Luật Viên chức 2010 được hiểu là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

Do đó, có thể thấy có thể thấy sự khác biệt lớn nhất giữa NLĐ và viên chức chính là NLĐ làm theo nội dung trong hợp đồng lao động và được người sử dụng lao động trả lương theo thỏa thuận. Còn viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập và được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Vì viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập nên sẽ được quản lý chặt chẽ hơn so với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp bình thường (trên tinh thần thỏa thuận).

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
80 tuổi có được phép chạy xe máy?

80 tuổi có được phép chạy xe máy?

(PLO)- Ông tôi đã 80 tuổi nhưng thích chạy xe máy đi lòng vòng quanh thành phố, tôi lo không biết người cao tuổi như ông có được phép lái xe máy nữa không?