Việt Nam xuất siêu sang Ukraine, Nga...

Báo cáo của Bộ Công Thương công bố ngày 3-3 cho thấy, trong tháng 2-2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của ta đạt 22,95 tỷ USD. Tính chung hai tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 53,79 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều nhập khẩu, trong tháng 2, kim ngạch ước đạt 25,28 tỷ USD. Tính chung hai tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 54,73 tỷ USD.

Như vậy, trong tháng 2, cán cân thương mại ước tính nhập siêu 2,33 tỷ USD, tương ứng cả hai tháng đầu năm ước tính nhập siêu 937 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,6 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,96 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 3,02 tỷ USD.

Qủa vải thiều tươi của Việt Nam được bày bán tại siêu thị ở Nhật Bản. Ảnh: MK

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa trong hai tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 16,83 tỷ USD; nhập khẩu ước đạt 2 tỷ USD; xuất siêu đạt 14,83 tỷ USD.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 19,7 tỷ USD, nhập siêu đạt 12,5 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ đạt 7,18 tỷ USD. Cùng với Trung Quốc, Việt Nam cũng nhập siêu từ Hàn Quốc 6,16 tỷ USD; nhập siêu từ ASEAN 1,75 tỷ USD.

Với thị trường EU, Việt Nam đang xuất siêu sang thị trường này với kim ngạch ước đạt 5,04 tỷ USD, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang Nhật Bản ước đạt 236 triệu USD (cùng kỳ năm 2021, nhập siêu 237 triệu USD).

Đối với thị trường Nga, trong hai tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất siêu 109,1 triệu USD (xuất khẩu đạt 555,3 triệu USD; nhập khẩu đạt 446,2 triệu USD).

Đối với thị trường Ukraine, trong hai tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất siêu 49,1 triệu USD (xuất khẩu đạt 57,5 triệu USD; nhập khẩu đạt 8,4 triệu USD).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm