Việt-Pháp đẩy mạnh hợp tác tư pháp

Tại buổi hội đàm, hai bên đề cập kế hoạch hợp tác giữa hai bộ Tư pháp Việt Nam và Pháp trong những năm tới. Phía Pháp cho biết đang soạn thảo kế hoạch hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là phát triển các nghề bổ trợ tư pháp như luật sư, công chứng, thừa phát lại (thư ký tòa). Hai bộ trưởng cũng trao đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực thúc đẩy Việt Nam gia nhập các công ước quốc tế liên quan đến các quyền dân sự, thương mại và thực thi công ước La Hay về tư pháp quốc tế.

Cùng ngày, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã làm việc và ký với ông Jean-Marc Sauvé, Phó Chủ tịch Tham Chính viện Pháp, Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Tham chính viện Pháp. Theo đó, hai bên tập trung xây dựng và ban hành Luật Ban hành quyết định hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật về hành chính; nghiên cứu mô hình tổ chức các cấp đơn vị hành chính địa phương nhằm triển khai Hiến pháp Việt Nam.

Chiều cùng ngày, ông Vincent Lamanda, Chánh án Tòa Phá án, đã tiếp và giới thiệu với Bộ trưởng Hà Hùng Cường chức năng, nhiệm vụ của Tòa Phá án; trao đổi kinh nghiệm của Pháp trong việc xây dựng và áp dụng án lệ trong xét xử…

QA