Vĩnh Long chuyển hơn 2.100 tấn gạo dự trữ được phân bổ đến người dân

Ngày 23-8, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định phê duyệt phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Vĩnh Long về cho các địa phương.

Theo đó, người dân gặp khó khăn, bị thiếu đói do dịch bệnh COVID-19 và các đối tượng khác theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ được hỗ trợ 15kg/người/tháng.

Vĩnh Long chuyển hơn 2.100 tấn gạo dự trữ được phân bổ đến người dân ảnh 1

Những ngày qua, gạo, lương thực, thực phẩm từ các tổ chức thiện nguyện đã được chuyển tới dân Vĩnh Long trong vùng dịch, những này tới là gạo hỗ trợ từ Chính phủ. Ảnh: HD

Tỉnh giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long tiếp nhận và giao gạo về cho các huyện, thị xã, thành phố tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị công tác tiếp nhận gạo tại địa phương; khẩn trương tổ chức cấp phát gạo kịp thời cho người dân đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng, số lượng theo quy định.

Các đơn vị liên quan phối hợp việc vận chuyển và phát gạo cho người dân, đảm bảo không tập trung đông người và thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Trước đó Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc cấp xuất cấp hơn 130.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, trong đó Vĩnh Long được cấp hơn 2.103 tấn.