Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
(PLO)- Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang dự thảo văn bản hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017 của Chính phủ.

Theo đó, đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000 và Quyết định số 613/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trợ cấp công nhân cao su hằng tháng được tính như sau.

Mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng từ ngày 1-1-2017 = mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 6-2017 x 1,0744.

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội - ảnh 1
Một số điều chỉnh lương hưu và trợ cấp cho người lao động. Ảnh: VL

Bên cạnh đó, văn bản cũng hướng dẫn việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ trước ngày 1-7-2017. Theo đó, cách tính điều chỉnh mức hưởng trợ cấp danh mục này tương tự như trên.

Trong đó, việc điều chỉnh trợ cấp người phục vụ như sau:

Đối với mức hưởng bằng 80% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 1.040.000 đồng (80% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng).

Đối với mức hưởng bằng mức lương tối thiểu chung, bằng mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 1.300.000 đồng.

BHXH Việt Nam cũng quy định việc điều chỉnh trợ cấp tuất hằng tháng đối với những thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1-7-2017 thì từ ngày 1-7-2017 mức hưởng như sau:

Đối với mức hưởng bằng 40% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 520.000 đồng (40% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng).

Đối với mức hưởng bằng 50% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 650.000 đồng (50% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng).

Đối với mức hưởng bằng 70% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 910.000 đồng (70% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng).

VIẾT LONG