(PL)- Đến nay toàn TP.HCM có 27 trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập với gần 2.800 học sinh khuyết tật đang được chăm sóc và giáo dục.

 

Riêng học sinh khuyết tật đang học hòa nhập, toàn TP có hơn 4.400 em đang học tại 605 đơn vị, trong đó chủ yếu ở cấp mầm non, tiểu học và THCS.

Cũng theo Sở GD&ĐT TP, hiện TP còn bảy quận/huyện chưa có trường chuyên biệt công lập nên chưa đáp ứng được nhu cầu gửi con của phụ huynh; nhiều trang thiết bị còn thiếu, phòng ốc và cơ sở vật chất nhỏ hẹp, thiếu sân chơi. Đồng thời, số lượng giáo viên, cán bộ có chuyên môn về hòa nhập, trị liệu tâm vận động còn thiếu và yếu.

PHẠM ANH