Hiệu trưởng mới của ĐH Hùng Vương TP.HCM chưa được công nhận
(PLO) - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ GD-ĐT về việc không công nhận hiệu trưởng mới do Hội đồng quản trị (HĐQT) Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đề xuất. Lí do là vì cuộc họp HĐQT bỏ phiếu bầu hiệu trưởng mới đã không triệu tập đủ 75% thành viên HĐQT dự họp theo quy định.

Theo UBND TP, bà Tạ Thị Kiều An được HĐQT Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM bổ nhiệm làm Hiệu trưởng tạm quyền đã hết hiệu lực. Đến nay, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM chưa có Hiệu trưởng chính thức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đã tổ chức họp HĐQT với sự tham dự của bốn thành viên và ba thành viên có văn bản ủy quyền trên tổng số 10 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 - 2015. HĐQT đã có thư mời ba thành viên gồm ông Lê Văn Lý, ông Nguyễn Huy Hùng, ông Ngô Gia Lương, nhưng ba thành viên này không tham dự và không báo HĐQT lý do vắng mặt.

HĐQT đã bỏ phiếu kín bầu nhân sự Hiệu trưởng. Các thành viên HĐQT bỏ phiếu tán thành nhân sự Hiệu trưởng để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nhân sự được đề nghị là ông Bế Nhật Dục và nhân sự thay thế là ông Phan Phước Hiền (trong trường hợp ông Bế Nhật Dục không được UBND TP chuẩn y). Theo đó, HĐQT đã có Nghị quyết trình UBND TP công nhận Hiệu trưởng đối với ông Bế Nhật Dục (và nhân sự thay thế là ông Phan Phước Hiền) với tỷ lệ biểu quyết 07/10 (70%) thành viên HĐQT đồng ý.

UBND TP cho rằng, căn cứ Điều lệ trường ĐH: Các cuộc họp của HĐQT được coi là hợp lệ khi có ít nhất 75% số thành viên tham dự. Trong khi đó cuộc họp HĐQT Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM (ngày 25-2-2015) chỉ có tổng cộng 07/10 thành viên (có mặt và ủy quyền) tham dự chiếm tỷ lệ 70% nên không được coi là hợp lệ. HĐQT Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM không có khả năng triệu tập đủ số thành viên dự họp đạt tỷ lệ 75% theo quy định, nên việc đề nghị công nhận Hiệu trường Trường không thể thực hiện được.

UBND cũng cho rằng, trường hợp HĐQT Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM không thể triệu tập đủ 75% số thành viên sẽ rất khó khăn cho Trường trong việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông, họp HĐQT, cũng như điều hành, tổ chức và quản lý hoạt động trong thời gian tới.

Theo đó UBND TP.HCM đề nghị Bộ GD-ĐT có hướng chỉ đạo việc tổ chức và quản lý Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM trong thời gian tới.

PHONG ĐIỀN