(PL)- Tại “Hội nghị sơ kết công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông” do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 20-7, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Ngô Thành Hưng cho biết:

“Đến tháng 6-2010, có hơn 115.000 cán bộ quản lý, giáo viên từ cấp tiểu học đến THPT được tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng của cơ sở mình đang giảng dạy. Nhưng một số cán bộ quản lý còn chưa nhận thức đầy đủ vai trò của công tác tự đánh giá; tư tưởng ngại khó, ngại tiếp cận với vấn đề mới đang là vật cản lớn đối với việc kiểm định chất lượng giáo dục. Tuy được tập huấn nhưng nhiều người vẫn chưa nắm chắc quy trình, kỹ thuật tự đánh giá, đặc biệt là giáo viên các trường tiểu học”.

Theo phó cục trưởng, nội dung đánh giá do Bộ đề ra cũng trùng lặp nhau, nhiều chỉ số không cần thiết. Chính vì vậy, chất lượng báo cáo tự đánh giá của nhiều trường chưa tốt, không sát yêu cầu thực tế.

T.NHƯ