(PL)- UBND TP.HCM vừa giao Sở Y tế phối hợp với Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 17 của HĐND TP về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện đề án chương trình sữa học đường trên địa bàn TP. 

Theo đó, mỗi ngày trẻ được uống một hộp sữa 180 ml trong chín tháng (trừ ba tháng hè). Trẻ mẫu giáo và học sinh lớp 1 tại các trường công lập, ngoài công lập và độc lập tư thục trên địa bàn TP tham gia đề án, ngân sách TP hỗ trợ 30%, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 20%, phụ huynh đóng góp 50%. Trẻ mẫu giáo và học sinh lớp 1 thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội đang học tại các trường tham gia đề án, ngân sách TP hỗ trợ 50%, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 50%.

Chương trình được thực hiện từ học kỳ 2 năm học 2018-2019 tại các quận 9, 12, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân và bốn huyện tại TP.

 

HN