Phấn đấu đến năm 2025 có 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế
(PLO)- Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025, số người tham gia bảo hiểm tự nguyện đạt 35% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, và người tham gia BHYT đạt 95% dân số.

BHXH Việt Nam vừa ban hành quyết định về chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, trong giai đoạn 2021-2025 của ngành BHXH Việt Nam. Quyết định này nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm tự nguyện (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, từ nay đến năm 2025, ngành bảo hiểm phấn đấu số người tham gia BHXH đạt tỉ lệ 45% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Tỉ lệ người tham gia BHTN đạt 35% so với lực lượng lao động trong độ tuổi và người tham gia BHYT đạt tỉ lệ 95% dân số.

Phấn đấu đến năm 2025 có 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế - ảnh 1
Nhờ tham gia BHYT nhiều hộ gia đình vượt qua khó khăn. Ảnh: T.TRANG

Để đạt được mục tiêu này, BHXH Việt Nam xác định tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết của Trung ương, chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm…

Cạnh đó, toàn ngành bảo hiểm, cần tập trung thanh, kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ bảo hiểm theo quy định. Tập trung tuyên truyền chính sách bảo hiểm cho nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, chế xuất.

Song song đó, ngành cũng xác định nhiệm vụ quan trọng đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, quản lý và sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trực liên thông của Chính phủ.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Kết nối liên thông, cung cấp các dịch vụ công của ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia… Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kiểm soát chặt chẽ tình trạng lạm dụng quỹ.

"Ngoài ra, ngành cũng sẽ tiếp tục đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng. Từ đó, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo giải quyết chi trả đầy đủ, kịp thời quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm..."- BHXH Việt Nam cho hay.

Theo BHXH Việt Nam, tính đến ngày 31-7, số người tham gia BHXH đạt khoảng 15,271 triệu người, đạt tỉ lệ khoảng 31% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 85,915 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 88,8% dân số.

VIẾT LONG