Cụ thể, đơn giá nước sạch (chưa bao gồm thuế GTGT) như sau: Đối với các hộ dân: Có ba định mức nước: dùng đến 4 m3/người/tháng có giá 4.000 đồng/m3 (năm 2010), 4.400 đồng/m3 (2011), 4.800 đồng/m3 (2012) và 5.300 đồng/m3 (2013); dùng trên 4 m3 đến 6 m3/người/tháng có giá lần lượt các năm là 7.500 đồng/m3, 8.300 đồng/m3, 9.200 đồng/m3 và 10.200 đồng/m3; trên 6 m3/người/tháng có giá 10.000 đồng/m3, 10.500 đồng/m3, 11.000 đồng/m3 và 11.400 đồng/m3.
Đối với các đơn vị sản xuất: Có mức giá theo từng năm là 6.700 đồng/m3, 7.400 đồng/m3, 8.200 đồng/m3 và 9.600 đồng/m3. Các là đơn vị kinh doanh, dịch vụ: Có mức giá 12.000 đồng/m3, 13.500 đồng/m3, 15.200 đồng/m3 và 16.900 đồng/m3.

Riêng với khách hàng mua sỉ nước sạch phân phối lại cho khu dân cư, chung cư, ký túc xá, khu lưu trú công nhân, khu công nghiệp, khu chế xuất... được áp dụng đơn giá bán nước sạch thấp hơn 10% so với giá quy định mới.

Như vậy, người dân TP vẫn sẽ được trả theo mức giá nước cũ đến trước ngày 1-3-2010.

YX