Các đại biểu đều khẳng định tính phức tạp của loại hình tội phạm bóc lột tình dục trẻ em xuyên quốc gia này và sự cấp thiết trong việc tăng cường hợp tác trong khu vực Đông Nam Á để ngăn ngừa.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa,Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính, Bộ Tư pháp, nhìn nhận những khoảng trống trong hệ thống pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em và sự hạn chế của cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em dẫn đến tình trạng xâm hại tình dục trẻ em nói chung, xâm hại tình dục trẻ em trong du lịch và lữ hành nói riêng có xu hướng gia tăng. Tình hình tội phạm có diễn biến ngày càng phức tạp, đặt ra những thách thức rất lớn đối với các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.