Xây dựng bộ Địa chí quốc gia Việt Nam

Theo plo.vn, mục tiêu nhiệm vụ là xây dựng và cung cấp tri thức cơ bản, tổng hợp về điều kiện tự nhiên, con người, văn hóa, xã hội góp phần phát triển khoa học, giáo dục và nâng cao dân trí, phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh thông qua hình thành cơ sở dữ liệu ở dạng số (digital book) và bộ sách in Địa chí quốc gia Việt Nam.

Cụ thể, xây dựng bộ Địa chí quốc gia về các lĩnh vực: Vị trí, địa giới, lãnh thổ-lãnh hải; địa lý, địa chất và tài nguyên; sinh vật, nông học và môi trường; hệ thống hành chính; nhân chủng, tộc người và dân cư; hệ thống chính trị và tổ chức xã hội; pháp luật; quân sự và quốc phòng; ngoại giao; kinh tế; lịch sử; văn hóa; văn học; ngôn ngữ và văn tự; nghệ thuật và kiến trúc; tư tưởng, tôn giáo và tín ngưỡng; GD&ĐT; KH&CN; y dược; GTVT;...

Thời gian thực hiện nhiệm vụ từ năm 2018 đến 2022. ĐH Quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ trì nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bí thư Bình Định nói về '8 chữ vàng' phương châm quản lý

Bí thư Bình Định nói về '8 chữ vàng' phương châm quản lýLENS

(PLO)- Theo bí thư Tỉnh ủy Bình Định, tỉnh xác định phương châm chỉ đạo, điều hành theo hướng “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá” với mục tiêu đến năm 2025 trở thành địa phương phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung.