Chính phủ ra quy định mới về xe taxi

Chính phủ ra quy định mới về xe taxi

(PLO)- Theo Nghị định của Chính phủ, xe taxi phải có sức chứa dưới 9 chỗ; cấm cải tạo xe sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 10 chỗ để kinh doanh vận tải hành khách.