Xem xét ưu đãi thuế ô tô trong nước... 'sợ' WTO

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công về đề xuất sửa đổi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt như kiến nghị trước đó mà Tập đoàn Thành Công đưa ra.

Tuy nhiên, trong thời gian xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung, cũng có ý kiến cho rằng nếu việc sửa đổi quy định là miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho phần giá trị trong nước, áp dụng đối với sản phẩm ô tô có thể sẽ vi phạm cam kết của WTO.

Do đó, Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của của Tập đoàn Thành Công và Bộ Công Thương, đồng thời hứa sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan có nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Về miễn giảm thuế nhập khẩu nguyên, vật liệu cho các nhà máy sản xuất linh kiện ô tô đầu tư tại Việt Nam, Bộ Tài chính cho rằng Nghị định 118/2015/NĐ-CP nêu rõ: Ngành nghề sản xuất công nghiệp hỗ trợ thuộc đặc biệt ưu đãi đầu tư; ngành nghề sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư.

Xem xét ưu đãi thuế ô tô trong nước... 'sợ' WTO ảnh 1

Việc miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam sẽ được Bộ Tài chính trình lên Chính phủ xem xét.

Theo đó, dự án sản xuất phụ tùng ô tô được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án theo quy định tại Luật Thuế xuất nhập khẩu. Các dự án đầu tư vào ngành nghề sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ còn được miễn thuế nhập khẩu trong năm năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất hoặc nhập khẩu để sản xuất.

Trong giai đoạn 2018-2025, 10 Hiệp định thương mại tự do song và đa phương (FTA) mà Việt Nam ký kết, bước vào giai đoạn cắt giảm thuế nhập khẩu mạnh (cơ bản về 0%), trong đó mức thuế suất về 0% đối với linh kiện ô tô sẽ áp dụng ở ATIGA (Việt Nam - ASEAN), ACFTA (Việt Nam, các nước ASEAN và Trung Quốc).

Tuy nhiên, thẩm quyền quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu thuộc Chính phủ nên Bộ Tài chính đã đề nghị Thành Công cung cấp chi tiết danh mục các nguyên, vật liệu trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất linh kiện, đồng thời hứa phối hợp với các bộ liên quan, báo cáo Chính phủ xem xét quyết định trong thời gian tới.

Trước đó, trong dự thảo sửa đổi các luật thuế, ý kiến của Bộ Tài chính là phản bác thẳng thừng đề nghị sửa đổi quy định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với giá trị trong nước của sản phẩm ô tô.

Bộ này cho rằng việc đề xuất ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với phần giá trị trong nước của sản phẩm ô tô của Bộ Công Thương, một số doanh nghiệp trong nước chưa phù hợp với các Quy tắc đối xử quốc gia nêu tại Điều 3, Hiệp định chung về thuế quan và thương mại - GATT.