Xin chuyển 26.600 ha đất lúa sang làm dự án, công trình

Các địa phương đã xin chuyển mục đích sử dụng trên 58.000 ha đất để thực hiện dự án, công trình; trong đó có trên 26.600 ha đất trồng lúa, trên 6.000 ha đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Cũng theo báo cáo, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép các địa phương chuyển mục đích trên 5.800 ha đất trồng lúa, 2.100 ha đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, trong năm 2014, Tổng cục sẽ kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất tại các dự án. Cùng với đó, kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, xây dựng các dự án, công trình có liên quan đến thu hồi đất ở, đất sản xuất nông, lâm nghiệp trong thời gian 2005-2012 để báo cáo Thủ tướng.

HV

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.