Xử lý 'tham nhũng vặt' chưa chuyển biến mạnh

Chiều 6-10, Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy TP.HCM để kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. 

Xử lý 'tham nhũng vặt' chưa chuyển biến mạnh  ảnh 1

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu trong buổi làm việc với Thành ủy TP.HCM về công tác phòng, chống tham nhũng. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung quyết liệt của Đảng và Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, tập trung ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực còn thiếu, sơ hở, chồng chéo, dễ nảy sinh tham nhũng nhưng chậm được sửa đổi, nhất là các lĩnh vực quản lý, sử dụng về đất đai, tài nguyên; đấu thầu và đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp… Tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, “tham nhũng vặt” đã và đang được chỉ đạo giải quyết quyết liệt song vẫn còn tồn tại, chưa có chuyển biến mạnh. 

Riêng đối với TP.HCM, ông Trương Hòa Bình cho rằng thời gian qua đã triển khai được nhiều việc. Nhiều quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, cùng với việc triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán xử lý các vụ việc, vụ án tại TP.HCM đã có tác động lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Qua đó, cũng thấy rõ những chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ngăn ngừa tham nhũng trên nhiều lĩnh vực, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của TP. 
         
Chia sẻ những vấn đề TP đang gặp phải, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho rằng TP với quy mô kinh tế lớn nhất của cả nước, dân số đông nên phát sinh nhiều về khối lượng giao dịch hành chính, kinh tế - xã hội. Cùng với đó, khối lượng tài sản, đất công giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý còn rất lớn, do đó tình trạng tham nhũng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, phải làm tốt để phòng ngừa. 
         
Thông qua việc kiểm tra lần này, ông Trương Hòa Bình mong muốn tiếp tục cùng với lãnh đạo TP đánh giá được thực tiễn cũng như tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Thành ủy thời gian qua. Từ đó phát huy ưu điểm; phát hiện hạn chế, khó khăn, vướng mắc; làm rõ nguyên nhân để có biện pháp chủ động chấn chỉnh cũng như kiến nghị với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Chính phủ để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

(Theo TTXVN)