Xử phạt doanh nghiệp thu tiền trái phép người lao động

Bộ LĐ-TB&XH vừa báo cáo Chính phủ việc kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Ngân hàng Chính sách xã hội liên quan đến dấu hiệu thu phí không đúng quy định của các doanh nghiệp khi có người lao động vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đó, đối với 68 doanh nghiệp Thanh tra Chính phủ nêu, Bộ LĐ-TB&XH đã yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến việc có dấu hiệu thu tiền trái quy định trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Qua xem xét hồ sơ, tài liệu, báo cáo và chứng từ có liên quan lưu tại doanh nghiệp, chưa phát hiện doanh nghiệp thu phí vượt quá quy định.

Sau khi nhận được văn bản của Thanh tra Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH cũng đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 60 doanh nghiệp và phối hợp với Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH thanh tra, kiểm tra 19 doanh nghiệp.

Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng. Trong đó, tạm dừng hoạt động ba tháng đối với một doanh nghiệp; đình chỉ hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong chín tháng đối với một doanh nghiệp; đình chỉ hợp đồng đưa lao động đi Saudi Arabia 45 ngày với một doanh nghiệp, thu hồi giấy phép một doanh nghiệp (OSC HAIPHONG).

Các vi phạm chủ yếu của các doanh nghiệp là đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng không đăng ký hợp đồng tại Cục Quản lý lao động ngoài nước; lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để thu tiền trái phép của người lao động; thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi xuất cảnh...