Yêu cầu Bình Thuận báo cáo các dự án đất đai có sai phạm

Ngày 29-12, nguồn tin của PLO cho biết, ông Bùi Ngọc Lam, Phó tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký công văn gởi UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu báo cáo, cung cấp tài liệu về các dự án đất đai vi phạm pháp luật.

Theo Thanh tra Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo; Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch thanh tra.

Theo đó, sẽ thanh tra việc chuyển đổi mục đích đất từ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị; thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị.

Yêu cầu Bình Thuận báo cáo các dự án đất đai có sai phạm ảnh 1
Khu rừng phòng hộ ven biển định cấp làm du lịch, sau phản biện của PLO, tỉnh Bình Thuận đã dừng lại.

Để báo cáo và thanh tra theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ; Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo. Ngoài ra chuẩn bị hồ sơ, tài liệu khi có yêu cầu về các nội dung thanh tra.

Cụ thể, báo cáo tổng hợp tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2019 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc các bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh Bình Thuận quản lý.

Báo cáo tổng hợp các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị được phát hiện qua công tác quản lý nhà nước giai đoạn 2011-2019. Trong đó, đánh giá tổng thể việc chấp hành quy định pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công trình về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị giai đoạn 2011-2019.

Đồng thời, báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị tại Bình Thuận giai đoạn 2011-2019. Trong đó tập trung báo cáo rõ đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở (khu dân cư, nhà ở xã hội, khu đô thị). Đánh giá tổng thể việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị giai đoạn 2011-2019.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo gởi về Thanh tra Chính phủ trước tháng 12-2020.