(PL)- Sáng 30-3, đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2011-2016 đã họp phiên họp toàn thể lần thứ ba.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Trưởng đoàn giám sát, đánh giá đoàn giám sát đã thực hiện đúng kế hoạch, làm việc với 21/63 tỉnh/TP trực thuộc trung ương đại diện cả ba miền Bắc, Trung, Nam, khảo sát 210 cơ sở thuộc tám loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

Nhận định “Tình trạng vi phạm về quy định ATTP khá phổ biến, ATTP có lúc, có nơi đã đến giới hạn báo động - giới hạn đỏ”, báo cáo chỉ ra số cơ sở vi phạm các quy định về ATTP trong năm năm qua là 678.755, chiếm 20,5% số cơ sở tiến hành kiểm tra.

Đoàn giám sát cho rằng đây chính là mảng tối trong công tác quản lý ATTP. Kết quả giám sát cũng cho thấy hiện chưa kiểm soát được ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm sản xuất từ khu vực kinh doanh nhỏ, lẻ, thủ công; biện pháp, công cụ quản lý còn hạn chế; việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn hầu như chưa được thực hiện... 

HX