Không tăng công suất bơm, hết 10.000 tỉ vẫn còn ngập

Không tăng công suất bơm, hết 10.000 tỉ vẫn còn ngập

(PL0) - Đơn vị thực hiện dự án cho rằng nếu không tăng công suất các trạm bơm, khi dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng hoàn thành, những lúc triều cao kết hợp với mưa lớn, tình trạng ngập vẫn còn khó lường và không thể kiểm soát được.