49 dự án BOT, BT giao thông chưa hoàn thành quyết toán

Hiện nay, một số dự án giao thông chưa được quyết toán dứt điểm toàn bộ dự án, nhất là các dự án ODA và BOT... Song song đó, việc chấp hành kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán nhà nước còn chậm, chưa triệt để.

Đó là khẳng định trong Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án của ngành, vừa được bộ này ban hành.

Theo Bộ GTVT, nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại nêu trên là do một số chủ đầu tư, nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án chưa quan tâm đúng mức cho công tác quyết toán. Một số dự án BOT chưa trình quyết toán toàn bộ dự án, hoặc đã trình nhưng chưa đầy đủ thủ tục quản lý đầu tư xây dựng nên chưa đủ điều kiện thỏa thuận quyết toán…

Các dự án BOT chưa hoàn thành quyết toán. Ảnh: V.LONG

Để khắc phục tình trạng trên, người đứng đầu Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư, Ban quản lý các dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc chậm trình quyết toán, chậm hoàn tất các thủ tục quản lý đầu tư, hồ sơ quyết toán không đảm bảo theo quy định, dẫn đến không được thỏa thuận, phê duyệt quyết toán…

Trong đó, Ban Quản lý dự án được Bộ GTVT giao kiểm tra quyết toán, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo kế hoạch quyết toán đã giao. Chậm nhất trong năm 2021 phải trình quyết toán dứt điểm toàn bộ các phần còn lại chưa được thỏa thuận quyết toán của toàn bộ dự án BOT.

Sau thời gian trên, nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án tự chịu trách nhiệm về giá trị không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thỏa thuận quyết toán…

“Thủ trưởng các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GTVT chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng khi để xảy ra các tồn tại về công tác quyết toán của đơn vị…”- chỉ thị của Bộ trưởng giao thông nêu rõ.

Vụ đối tác công tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông được Bộ trưởng giao nhiệm vụ đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán vào hợp đồng trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng theo quy định. Từ đó nhà nước có căn cứ xử phạt nhà thầu vi phạm quy định về nghiệm thu.

Bộ trưởng cũng giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cục quản lý chuyên ngành xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý có tồn tại về công tác quyết toán…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm