7 bước đăng ký thuế online lần đầu

(PLO)-  Cá nhân không kinh doanh có thể khai thuế lần đầu qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-5-2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1604 về việc giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế với cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cụ thể, các bước tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử lần đầu của người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia và chọn "Đăng ký thuế lần đầu".

Bước 2: Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển sang Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra người nộp thuế đã có mã số thuế chưa và thực hiện:

Trường hợp người nộp thuế đã được cấp mã số thuế: Hiển thị thông báo trên màn hình "Số giấy tờ đã được cấp mã số thuế".

Trường hợp người nộp thuế chưa được cấp mã số thuế: Hiển thị màn hình để người nộp thuế chọn đối tượng đăng ký lần đầu.

Bước 4: Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế truy cập vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để truy vấn thông tin cá nhân và trả kết quả:

Trường hợp không có dữ liệu: Thông báo "Thông tin cá nhân tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư không đầy đủ/không hợp lệ". Trường hợp người nộp thuế nhập đúng thông tin nhưng không có dữ liệu thì người nộp thuế cần phải đến cơ quan công an để cập nhật thông tin.

Trường hợp có dữ liệu đầy đủ: Hiển thị các thông tin của cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia và làm tiếp các bước dưới đây.

Bước 5: Người nộp thuế kiểm tra thông tin được điền sẵn trên mẫu 05-ĐK-TCT và bổ sung thông tin còn thiếu.

Nếu thông tin trên tờ khai khớp với thông tin cá nhân thì chuyển sang bước 6.

Nếu thông tin trên tờ khai không khớp thì hệ thống thông báo: "Người nộp thuế không nộp hồ sơ đến cơ quan thuế và liên hệ cơ quan cấp xã/phường nơi cá nhân đăng ký thường trú để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin".

Bước 6: Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ về thông tin nhận từ Cơ sở dữ liêu Quốc gia về dân cư và thông tin người nộp thuế kê khai hồ sơ.

Bước 7: Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế lưu hồ sơ và tự động chuyển thông tin vào hệ thống TMS ngay khi nộp hồ sơ đăng ký thành công.

Hướng dẫn đăng lý thuế điện tử lần đầu với cá nhân không kinh doanh được triển khai từ ngày 18-5-2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm