'Mỹ muốn làm gương ở biển Đông'

'Mỹ muốn làm gương ở biển Đông'

(PLO)- Một đô đốc Cảnh sát biển Mỹ cho rằng sự hiện diện của lực lượng này ở biển Đông đã cho các quốc gia trong khu vực thấy một điển hình về cách quản lý biển hiệu quả.