An Giang phấn đấu năm 2023 không còn xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Chủ tịch An Giang chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp; phấn đấu đến cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh không còn xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự

Ngày 7-2, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2022; triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

Năm 2022, công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ ngày càng toàn diện, đồng bộ, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh có 845/879 (trên 96%) khu dân cư đạt xuất sắc và khá; 503/505 cơ quan đạt xuất sắc và khá; 145/156 đơn vị hành chính cấp xã đạt xuất sắc và khá; 11/11 đơn vị hành chính cấp huyện đạt xuất sắc và khá (tỷ lệ 100%), không có loại yếu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình biểu dương kết quả trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

Đồng thời Chủ tịch tỉnh đề nghị cả hệ thống chính trị tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; sự chỉ đạo của chính quyền các cấp; thực hiện hiệu quả công tác phối hợp; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan chuyên môn và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ.

 Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Ảnh: Trung Hiếu

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại và có kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; phấn đấu đến cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh không còn xã trọng điểm, phức tạp về ANTT...

Với những thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào TDBVANTQ, 11 tập thể đã nhận được bằng khen của Bộ Công an. UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen 16 tập thể, 11 cá nhân. Cạnh đó Công an tỉnh An Giang tặng Giấy khen 45 tập thể và 94 cá nhân.