(PL)- “Quản lý, dạy nghề và giáo dục phục hồi nhân cách cho người sau cai nghiện. Vấn đề và kinh nghiệm ở TP.HCM” là sách được in từ những công trình nghiên cứu khoa học của hai đồng tác giả TS Trần Nhu và TS Hồ Bá Thâm.

Sách này đúc kết những thuận lợi, khó khăn, những mặt được và chưa được của quá trình thực hiện đề án “quản lý sau cai nghiện” tại TP.HCM.

Theo bà Trần Đan Tâm (Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ), TP.HCM cần có những giải pháp mạnh để ngăn chặn người nghiện mới, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên. Nếu chỉ quan tâm đến hơn 30.000 người đã nghiện mà bỏ quên công tác phòng ngừa thì nguy cơ nghiện mới ma túy cao trong giới trẻ sẽ xảy ra. Hiện nay, chương trình học quá nặng, các em học sinh không có thời gian tìm hiểu cặn kẽ những vấn đề liên quan đến ma túy để trang bị khả năng đề kháng.

T.MẬN