(PL)- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Ngọc Thiện vừa yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND TP Huế chỉ đạo kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng không phép, sai phép trong khuôn viên các cơ quan nhà nước.

TP Huế hiện có nhiều công trình vi phạm quy định về quy hoạch, đầu tư xây dựng và sử dụng đất (như Thư viện tỉnh cho xây dựng nhà rửa xe trong khuôn viên, tại trụ sở Công an TP Huế thì xây dựng không phép các ki-ốt để cho thuê...).

H.NGUYÊN