ASEAN là ‘hòn đá tảng’ trong ngoại giao đa phương

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam (VN) đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN 2020 có ý nghĩa quan trọng, vừa là trách nhiệm vừa là cơ hội để nâng cao vị thế và vai trò của VN trong khu vực và trên trường quốc tế.

Thủ tướng khẳng định VN luôn xác định ASEAN là ưu tiên hàng đầu, là “hòn đá tảng” trong ngoại giao đa phương, đó cũng chính là tinh thần Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại đa phương trong hơn 10 năm tới. VN mong muốn đóng góp thực chất hơn nữa vào tiến trình xây dựng và phát triển cộng đồng ASEAN, hướng tới một ASEAN hài hòa, gắn kết, bản sắc, có khả năng thích ứng cao, ngày càng phát triển thịnh vượng, có vai trò và trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Vì sao TP.HCM nên bỏ tổ dân phố?

Vì sao TP.HCM nên bỏ tổ dân phố?

(PLO)- Nhiều ý kiến đồng tình và cho rằng chủ trương bỏ tổ dân phố ở TP.HCM là điều cần thiết nhưng cần có lộ trình thực hiện cụ thể.