Bệnh viện phải trả lại tiền cho bệnh nhân nếu hết thuốc
(PLO)- Nếu bệnh viện hết thuốc BHYT và yêu cầu người bệnh mua thuốc ngoài thì bệnh viện phải trả lại số tiền mà bệnh nhân đã mua trong quá trình điều trị.

Vào dịp cuối năm, một số bệnh viện tại TP.HCM không cung ứng đủ thuốc bảo hiểm y tế (BHYT). Trong quá trình điều trị cho bệnh nhân tham gia BHYT, bệnh viện đã yêu cầu bệnh nhân phải mua thuốc ở bên ngoài và không được BHYT thanh toán. Trước thực trạng trên, nhiều bệnh nhân cho rằng quyền lợi của mình bị ảnh hưởng.

Trả lời báo chí liên quan đến vấn đề trên tại Hội nghị triển khai công tác phối hợp với báo chí vừa qua, ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM, cho biết BHXH đã nắm được tình hình và có báo cáo UBND thành phố.

Ngoài ra, BHXH cũng có văn bản phối hợp với Sở Y tế nhằm yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh chấn chỉnh, phải cung ứng đầy đủ thuốc cho bệnh nhân. Nếu bệnh viện không cung ứng đủ thuốc BHYT thì phải trả tiền mua thuốc cho người bệnh, cơ quan BHXH không thanh toán trường hợp này.

Nếu bệnh viện không thực hiện, BHXH sẽ có biện pháp mạnh là tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT. Hiện  tại, có một số bệnh viện chủ động trả tiền mua thuốc cho bệnh nhân khi không cung ứng đủ thuốc BHYT.

NGUYỄN HIỀN