Bộ Công an dự thảo thêm quy định mới về thủ tục đăng ký xe
(PLO)- Khi tiến hành đăng ký sang tên, chủ xe có trách nhiệm khai thông tin vào giấy đăng ký xe để cán bộ đăng ký kiểm tra thông tin trên dữ liệu quốc gia về dân cư và thuế.

Bộ Công an vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi,  đăng ký xe. Khi có hiệu lực, thông tư này sẽ thay thế cho Thông tư 15/2014 và Thông tư 64/2017 hiện hành.

Dự thảo lần này, Bộ Công an bổ sung nhiều quy định mới về thủ tục đăng ký sang tên xe.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 11 của dự thảo quy định về thủ tục đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định:

Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe ghi số định danh cá nhân, số hóa đơn điện tử, tên doanh nghiệp bán xe vào giấy khai đăng ký xe để cán bộ đăng ký xe kiểm tra thông tin của người đến đăng ký xe trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trường hợp chưa kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan đăng ký xe thì chủ xe xuất trình giấy tờ và nộp hồ sơ gồm:

- Giấy khai đăng ký xe.
- Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc giấy chứng nhận thu hồi.
- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.
- Chứng từ lệ phí trước bạ.

Trong khi đó quy định hiện hành không có nội dung khi tiến hành đăng ký sang tên, chủ xe có trách nhiệm khai thông tin vào giấy đăng ký xe để cán bộ đăng ký kiểm tra thông tin trên dữ liệu quốc gia về dân cư và thuế.

Trường hợp nếu sau khi kiểm tra thông tin mà thấy thông tin chưa được kết nối thì chủ xe phải nộp hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, trong thành phần hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký xe cũng được bổ sung thêm giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe. Trong khi quy định hiện hành chỉ quy định phải có giấy đăng ký xe.

Tương tự, đối với các trường hợp đăng ký sang tên xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác hay trường hợp đăng ký sang tên xe từ tỉnh khác chuyển đến thì cũng được bổ sung hai quy định mới nêu trên.

Dự thảo thông tư được lấy ý kiến đến hết ngày 29-12-2019.

HỮU ĐĂNG