Bộ Y tế quy định về hướng xử lý đối với thực phẩm bẩn
(PL)- Từ ngày 1-11, Thông tư 23/2018/TT-BYT có hiệu lực thi hành. Thông tư quy định sau khi bị thu hồi, những thực phẩm không đảm bảo an toàn sẽ được xử lý theo một trong các hình thức sau:

- Khắc phục lỗi ghi nhãn: Áp dụng đối với sản phẩm vi phạm về ghi nhãn so với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm;

- Chuyển mục đích sử dụng: Áp dụng với sản phẩm vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, không sử dụng được trong thực phẩm nhưng có thể sử dụng vào lĩnh vực khác;

- Tái xuất: Áp dụng đối với sản phẩm nhập khẩu có chất lượng, mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng;

- Tiêu hủy: Áp dụng với trường hợp sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng hoặc mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, không thể chuyển mục đích sử dụng hoặc tái xuất.

Một số quy định đáng chú ý khác có hiệu lực trong tháng 11

• Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi thang, bảng lương

Từ ngày 1-11, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Nghị định 121/2018 sửa đổi Nghị định 49/2013, quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

• 3 loại thực phẩm chức năng cho trẻ em phải kê khai giá

Từ ngày 1-11, một số loại thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới sáu tuổi thuộc diện kê khai giá. Danh mục thực phẩm chức năng phải kê giá này nằm trong Thông tư 22/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành, gồm: thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm bổ sung, bao gồm sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

• Bỏ quy định cấp phép nhập khẩu tự động với xe phân khối lớn

Từ ngày 5-11, quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên sẽ chính thức được bãi bỏ theo Thông tư 27/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Trước đây, việc nhập khẩu mô tô phân khối lớn được thực hiện theo giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Thương mại và cấm nhập khẩu các loại mô tô đã qua sử dụng theo Thông tư 06/2007/TT-BTM.

Mới đây, Bộ Công Thương đã ra Thông tư 27 bãi bỏ Thông tư 06 nói trên. Thông tư cũng nêu thủ tục nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên được thực hiện tại cơ quan hải quan theo các quy định hiện hành.

• Không hút thuốc lá trong phim dành cho trẻ em

Từ ngày 15-11, tác phẩm sân khấu, điện ảnh không được sử dụng hình ảnh diễn viên hút thuốc lá trong các trường hợp sau đây:

- Thể hiện hành vi bị nghiêm cấm và hành vi vi phạm nghĩa vụ của người hút thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án hành vi này;

- Ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh thuốc lá;

- Thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Theo thông tư, diễn viên chỉ được sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật trong tác phẩm điện ảnh khi: Khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử có thật; tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định; phê phán, lên án hành vi sử dụng thuốc lá; trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của hội đồng thẩm định.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL.

TM