Các trường hợp F0 điều trị tại nhà cần gọi ngay cấp cứu - ảnh 1