Từ khi trung ương bãi bỏ một số khoản thu bắt buộc theo pháp lệnh như an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo v.v... thì những khoản thu này được chuyển sang vận động người dân tự nguyện đóng góp.

Đầu tiên, phường sẽ giao chỉ tiêu xuống cho khu phố vận động. Khu phố giao cho tổ trưởng dân phố thuyết phục dân để dân đồng tình với chủ trương và vui vẻ chung tay đóng góp cho địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở trên giao phó. Vì vậy, việc đạt hoặc vượt chỉ tiêu phụ thuộc vào nghệ thuật vận động.

Khu phố của tôi có nhiều cán bộ, công chức và dân nhập cư. Qua kinh nghiệm nhiều năm, tôi nhận thấy rất dễ thành công nếu biết vận động vừa sức dân. Thí dụ, Quỹ An ninh quốc phòng có thể thu 4.000 đồng/tháng/hộ, Quỹ Vì người nghèo thu 15.000 đồng/năm/hộ, Quỹ Xóa đói giảm nghèo thu 10.000 đồng/năm/hộ.

Tính bình quân mỗi năm một hộ chỉ đóng góp khoảng 100.000 đồng/hộ. Mức thu này không cao nên được đông đảo người dân đồng tình. Ngoài ra, mỗi khi có bão lụt thì qua lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ TP.HCM, người dân đều nhiệt tình ủng hộ, không ai thắc mắc, đắn đo.

Nếu được vận động tốt, những người dân trong khu phó này sẽ dễ đồng tình đóng các quỹ địa phương. Ảnh minh họa: HTD

Việc vận động cũng được thông qua tại các hội nghị nhân dân kỳ giữa năm và kỳ cuối năm, mọi khoản dự kiến thu và sau khi đã thu xong đều được công khai trước hội nghị. Qua đó, người dân hiểu rõ những khoản đóng góp của họ đã góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống, bảo vệ trật tự trị an cho nhân dân yên tâm làm ăn sinh sống, làm giàu cho gia đình và cho đất nước.

Cần lưu ý, tiêu chuẩn Gia đình văn hóa giai đoạn 2007-2010 do UBND TP.HCM ban hành theo Quyết định 1802 ngày 19-4-2007 có đưa ra tiêu chuẩn “tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, đoàn kết tương trợ xóm giềng, giúp đỡ đồng bào hoạn nạn, tích cực hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo và các phong trào khác tại địa phương”. Theo đó, mọi người cũng có cơ sở đóng góp các khoản thu do địa phương vận động.

Xem ra nếu nơi nào làm tốt khâu vận động, biết khoan sức dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ (dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra) thì người dân nơi đó sẽ vui vẻ đóng góp.

Ngoài ra, các phường cần công khai đến từng hộ dân những khoản tiền thu được, việc sử dụng cụ thể các khoản này. Được vậy thì việc bổ sung kinh phí chăm lo, trang trải cho hoạt động tại địa phương bằng nguồn quỹ vận động trong dân - dù có chỉ tiêu hay không - không có gì là khó khăn cả.

ĐOÀN XUÂN HÒA (Quận 9)