Lợi dụng sơ hở khi kiểm tra việc đăng ký khám chữa bệnh tại các bệnh viện, nhiều người đã mượn thẻ BHYT người khác để khám chữa bệnh. Sắp tới đây, với hành vi trên sẽ tăng mức xử phạt lên hơn gấp hai lần.

Theo Nghị định 117/2020 có hiệu lực từ ngày 15-11-2020 sẽ tăng mức xử phạt đối với hành vi mượn thẻ BHYT để khám chữa bệnh.

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 84 của Nghị định 117/2020 phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh theo một trong các mức sau đây:

Phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ BHYT.

Phạt từ 3 triệu  đồng đến 5 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến quỹ BHYT.

Ngoài ra, trong trường hợp cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác mà làm thiệt hại đến quỹ BHYT thì buộc phải hoàn trả số tiền đã vi phạm vào quỹ BHYT (nếu có).

Theo quy định hiện hành, mức phạt đối với hành vi cho mượn hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác trong khám chữa bệnh quy định tại Khoản 2 Điều 65 Nghị định 176/2013/NĐ-CP là 500.000 đồng đến 1 triệu đồng khi chưa làm thiệt hại quỹ BHYT. Phạt từ 1 triệu  – 2 triệu đồng khi làm thiệt hại đến quỹ BHYT.