Tiểu thương sẽ được bố trí đến chợ mới khang trang hơn. Tuy nhiên, chỗ mới lại có diện tích nhỏ hơn sạp cũ nhiều lần, làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của các tiểu thương.

Bà Huỳnh Thị Thi, tiểu thương chợ Bình Thới, cho biết: “Tôi kinh doanh tại chợ Bình Thới đã hơn 10 năm nay và có đóng thuế đầy đủ. Sạp tôi đang kinh doanh có diện tích hơn 13 m2, tuy nhiên theo thông báo của ban quản lý chợ thì tôi chỉ được bố trí sạp mới với diện tích 3 m2. Với diện tích này tôi rất khó buôn bán vì quá nhỏ so với mặt hàng tôi đang bán”. Tương tự, ông Phạm Thành Công cho biết sạp cũ của ông có diện tích hơn 16 m2. “Vì hoàn cảnh khó khăn nên cả gia đình đều sinh sống tại sạp này. Nay khi di dời chợ gia đình tôi chỉ được bố trí một sạp có 3,2 m2 thì làm sao gia đình tôi sống” - ông Công nói.

Ông Trương Quốc Cương, Phó Chủ tịch UBND quận 11, trả lời: Theo phương án được phê duyệt thì diện tích mỗi sạp ở chợ Bình Thới mới trung bình chỉ 3,2 m2. Về nguyên tắc, đối tượng giải tỏa di dời một sạp thì sẽ được tái bố trí một sạp. Hơn nữa, chức năng của các sạp tại chợ là buôn bán chứ không thể ở nên việc tái bố trí bằng với diện tích cũ mà tiểu thương yêu cầu khó thực hiện.