(PL)- Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT - Bộ Y tế, cho rằng quyền phân bổ thẻ BHYT đã được giao cho giám đốc các Sở Y tế phối hợp với BHXH thực hiện theo mô hình, nhu cầu của từng bệnh viện, địa phương, Bộ Y tế không can thiệp vào vấn đề này.

 

. Quy định hiện nay là đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu từ tuyến quận/huyện trở xuống. Thực tế tuyến dưới quá tải, nhân sự, cơ sở vật chất không đáp ứng kịp. Trong khi đó tuyến trên quá nhiều bác sĩ, trang thiết bị, cơ sở vật chất thuận lợi nhưng lại ít thẻ BHYT. Hướng chỉ đạo của Vụ BHYT trong vấn đề này thế nào?

+ Theo quy định, người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện huyện đã được xếp hạng là bệnh viện hạng I, hạng II nơi người tham gia BHYT cư trú.

Ngoài ra, người tham gia BHYT được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của giám đốc Sở Y tế sau khi thống nhất với giám đốc BHXH tỉnh, thành phố. Ở đây vai trò của giám đốc Sở Y tế là rất quan trọng để phối hợp với giám đốc BHXH tỉnh quyết định việc phân bổ thẻ BHYT trên cơ sở điều kiện cơ sở vật chất, năng lực cán bộ phù hợp với đặc thù của địa phương.

. Việc người dân đăng ký tuyến dưới phải đi lòng vòng 2-3 nơi để được chuyển viện lên tuyến trên (vì tuyến dưới không đủ chuyên môn, kỹ thuật) đã gây rất phiền hà. Hiện nay, việc chuyển viện cho các bệnh mạn tính, nan y như thế nào? Thời gian ký giấy chuyển viện nên chăng một năm?

+ Liên quan đến việc chuyển viện cho các bệnh mạn tính, nan y, Bộ Y tế hướng dẫn giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết năm dương lịch (ngày 31-12 năm đó). Trường hợp đến hết ngày 31-12 của năm đó, người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng hết đợt điều trị nội trú đó.

. Năm 2014, khi đưa thẻ BHYT xuống phường/xã để quản lý thông tin sao cho thống nhất thì sẽ xảy ra bất cập và thuận lợi gì?

+ Theo quy định tại Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, từ ngày 1-1-2016, người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã… được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định. Như vậy người dân sẽ thuận lợi hơn trong tiếp cận các dịch vụ y tế.

DUY TÍNH