Từ khóa:

#ban hành nghị quyết
Tìm thấy 11 kết quả
UBTVQH ban hành các nghị quyết về nhân sự

UBTVQH ban hành các nghị quyết về nhân sự

(PL)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ban hành nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu trưởng Đoàn đại biểu (ĐB) QH khóa XIV TP Hà Nội; bổ nhiệm phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH.