Bệnh viện nợ tiền thuốc nhiều

Bệnh viện nợ tiền thuốc nhiều

(PL)- Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết sau khi có kết quả đấu thầu đợt một tập trung, các bệnh viện (BV) đã ký hợp đồng mua bán thuốc với các công ty trúng thầu.